SecurityListTransactionResponse

SecurityListTransactionResponse class

Säkerhetslista transaktionssvarsklass.

public class SecurityListTransactionResponse : AbstractTransactionResponse

Konstruktörer

namnBeskrivning
SecurityListTransactionResponse()Initierar en ny instans avSecurityListTransactionResponse class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ClientCookie { get; set; }Hämtar eller ställer in data som ska ekas i transaktionssvaret
OfxExtension { get; set; }Hämtar eller ställer inOfxExtensionType .
SecurityListResponse { get; set; }Hämtar eller ställer in säkerhetslistans svar.
Status { get; set; }Hämtar eller ställer inStatus .
TransactionUniqueId { get; set; }Hämtar eller ställer in det klienttilldelade globalt unika ID:t för denna transaktion.

Se även