SecurityListTransactionResponse

SecurityListTransactionResponse class

Säkerhetslista transaktionssvarsklass.

public class SecurityListTransactionResponse : AbstractTransactionResponse

Konstruktörer

namn Beskrivning
SecurityListTransactionResponse() Initierar en ny instans avSecurityListTransactionResponse class.

Egenskaper

namn Beskrivning
ClientCookie { get; set; } Hämtar eller ställer in data som ska ekas i transaktionssvaret
OfxExtension { get; set; } Hämtar eller ställer inOfxExtensionType .
SecurityListResponse { get; set; } Hämtar eller ställer in säkerhetslistans svar.
Status { get; set; } Hämtar eller ställer inStatus .
TransactionUniqueId { get; set; } Hämtar eller ställer in det klienttilldelade globalt unika ID:t för denna transaktion.

Se även