SecurityRequest

SecurityRequest class

Säkerhetslista begäran klass.

public class SecurityRequest

Konstruktörer

namn Beskrivning
SecurityRequest() Initierar en ny instans avSecurityRequest class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FIID { get; set; } Hämtar eller ställer in FI-specifikt ID för säkerheten.
SecurityId { get; set; } Hämtar eller ställer inSecurityId .
Ticker { get; set; } Hämtar eller ställer in tickersymbolen.

Se även