StockEnum

StockEnum enumeration

Lagertyp enum.

public enum StockEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
COMMON 0 Common
PREFERRED 1 Preferred
CONVERTIBLE 2 Convertible
OTHER 3 Annat

Se även