StockInfo

StockInfo class

Aktieinformationsklass.

public class StockInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
StockInfo() Initierar en ny instans avStockInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
AssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in tillgångsklassen.
FIAssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
SecurityInfo { get; set; } Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
StockType { get; set; } Hämtar eller ställer in aktietypen
Yield { get; set; } Får eller ställer in den aktuella avkastningen rapporterad som utdelningen uttryckt som en del av den aktuella aktiekursen.
YieldAsOfDate { get; set; } Hämtar eller ställer in datumet för avkastningsvärdet.

Se även