Aspose.Finance.Ofx.Signon

Klasser

KlassBeskrivning
ChallengeRequestKlass för utmaningsbegäran. En utmaningsbegäran är det första steget i typ 1-applikationsnivåsäkerhet. I huvudsak frågar den efter some slumpmässiga data från servern. Utmaningssvaret tillhandahåller servergenererade slumpmässiga data och är det andra steget i typ 1-säkerhet.
ChallengeResponseUtmaningssvarsklass.
ChallengeTransactionRequestKlass för utmanande transaktionsbegäran.
ChallengeTransactionResponseUtmaningstransaktionssvarsklass.
FinancialInstitutionFinansiell institutionsklass.
MFAChallengeUtmaningsfrågaklass.
MFAChallengeAnswerSignon svar på utmaningsfrågor.
MFAChallengeRequestKlass för MFA-utmaningsförfrågan. Det är en begäran till servern att skicka en lista med utmaningsfrågor som måste besvaras korrekt innan OFX-klienten kan fortsätta med ytterligare OFX-förfrågningar.
MFAChallengeResponseMFA utmaning svarsklass.
MFAChallengeTransactionRequestMFA-utmaningstransaktionsbegäran class
MFAChallengeTransactionResponseMFA utmaning transaktionssvar klass
PinChangeRequestKlass för begäran om ändring av användarlösenord.
PinChangeResponseÄndra svarsklass för användarlösenord.
PinChangeTransactionRequestKlass för ändring av användarlösenord för transaktionsbegäran.
PinChangeTransactionResponseÄndra användarlösenord för transaktionssvarsklass.
SignonRequestSignon request class.
SignonResponseSignon-svarsklass.