Aspose.Finance.Ofx.Signup

Klasser

Klass Beskrivning
AbstractServiceAction Abstrakt basklass för serviceåtgärdsrelaterade klasser.
AccountInfoTransactionRequest Klass för begäran om begäran om kontoinformation.
AccountInfoTransactionResponse Kontoinformation transaktions svarsklass.
AccountRequest Klass för begäran om kontotjänst.
AccountResponse Svarsklass för kontotjänst.
AccountSyncRequest Klass för begäran om synkronisering av tjänstaktivering.
AccountSyncResponse Svarsklass för synkronisering av tjänstaktivering.
AccountTransactionRequest Klass för begäran om kontotjänsttransaktion.
AccountTransactionResponse Svarsklass för kontotjänsttransaktioner.
ChangeUserInfoRequest Ändra klass för begäran om användarinformation.
ChangeUserInfoResponse Ändra svarsklass för användarinformation.
ChangeUserInfoSyncRequest Ändra klass för begäran om synkronisering av användarinformation.
ChangeUserInfoSyncResponse Ändra svarsklass för synkronisering av användarinformation.
ChangeUserInfoTransactionRequest Ändra användarinformation transaktionsbegäran klass.
ChangeUserInfoTransactionResponse Ändra användarinformation transaktions svarsklass.
EnrollRequest Klass för begäran om registrering.
EnrollResponse Svarsklass för registrering.
EnrollTransactionRequest Klass för begäran om registreringstransaktion.
EnrollTransactionResponse Svarsklass för registreringstransaktion.
ServiceAdd Servicetilläggsklass.
ServiceChange Serviceändringsklass.
ServiceDelete Service raderingsklass.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ServiceEnum Servicetyp enum.