Aspose.Finance.Ofx.Signup

Klasser

KlassBeskrivning
AbstractServiceActionAbstrakt basklass för serviceåtgärdsrelaterade klasser.
AccountInfoTransactionRequestKlass för begäran om begäran om kontoinformation.
AccountInfoTransactionResponseKontoinformation transaktions svarsklass.
AccountRequestKlass för begäran om kontotjänst.
AccountResponseSvarsklass för kontotjänst.
AccountSyncRequestKlass för begäran om synkronisering av tjänstaktivering.
AccountSyncResponseSvarsklass för synkronisering av tjänstaktivering.
AccountTransactionRequestKlass för begäran om kontotjänsttransaktion.
AccountTransactionResponseSvarsklass för kontotjänsttransaktioner.
ChangeUserInfoRequestÄndra klass för begäran om användarinformation.
ChangeUserInfoResponseÄndra svarsklass för användarinformation.
ChangeUserInfoSyncRequestÄndra klass för begäran om synkronisering av användarinformation.
ChangeUserInfoSyncResponseÄndra svarsklass för synkronisering av användarinformation.
ChangeUserInfoTransactionRequestÄndra användarinformation transaktionsbegäran klass.
ChangeUserInfoTransactionResponseÄndra användarinformation transaktions svarsklass.
EnrollRequestKlass för begäran om registrering.
EnrollResponseSvarsklass för registrering.
EnrollTransactionRequestKlass för begäran om registreringstransaktion.
EnrollTransactionResponseSvarsklass för registreringstransaktion.
ServiceAddServicetilläggsklass.
ServiceChangeServiceändringsklass.
ServiceDeleteService raderingsklass.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ServiceEnumServicetyp enum.