Aspose.Finance.Ofx.Tax1098

Klasser

Klass Beskrivning
AbstractTax1098 Abstrakt basklass för skatteformulär 1098 klasser.
BorrowerAddress Lånaradressklass.
FilerAddress Filadressklass.
LenderAddress Långivarens adressklass.
StudentAddress Elevadress klass.
Tax1098E_V100 Skatt 1098E V100 blankettklass, ränteutdrag för studielån.
Tax1098Request Skatt 1098 begäran klass. Detta begär alla 1098 skatteformulär från servern.
Tax1098Response Tax 1098 svarsklass.
Tax1098TransactionRequest Tax 1098 transaktionsbegäran klass.
Tax1098TransactionResponse Tax 1098 transaktionssvarsklass.
Tax1098T_V100 Skatt 1098T V100 blankettklass, undervisningsuppgift.
Tax1098_V100 Skatt 1098 V100 blankettklass, bolåneränteuppgift.