Aspose.Finance.Ofx.Tax1098

Klasser

KlassBeskrivning
AbstractTax1098Abstrakt basklass för skatteformulär 1098 klasser.
BorrowerAddressLånaradressklass.
FilerAddressFiladressklass.
LenderAddressLångivarens adressklass.
StudentAddressElevadress klass.
Tax1098E_V100Skatt 1098E V100 blankettklass, ränteutdrag för studielån.
Tax1098RequestSkatt 1098 begäran klass. Detta begär alla 1098 skatteformulär från servern.
Tax1098ResponseTax 1098 svarsklass.
Tax1098TransactionRequestTax 1098 transaktionsbegäran klass.
Tax1098TransactionResponseTax 1098 transaktionssvarsklass.
Tax1098T_V100Skatt 1098T V100 blankettklass, undervisningsuppgift.
Tax1098_V100Skatt 1098 V100 blankettklass, bolåneränteuppgift.