BorrowerAddress

BorrowerAddress class

Lånaradressklass.

public class BorrowerAddress

Konstruktörer

namnBeskrivning
BorrowerAddress()Initierar en ny instans avBorrowerAddress class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Address1 { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 1.
Address2 { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 2.
Address3 { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 3.
BorrowerName { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet på låntagaren.
City { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagarens adressstad.
PostalCode { get; set; }Hämtar eller ställer in lånaradressen postnummer.
State { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagarens adressstatus.

Se även