Address1

BorrowerAddress.Address1 property

Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 1.

public string Address1 { get; set; }

Se även