Address2

BorrowerAddress.Address2 property

Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 2.

public string Address2 { get; set; }

Se även