Address3

BorrowerAddress.Address3 property

Hämtar eller ställer in låntagaradressen, rad 3.

public string Address3 { get; set; }

Se även