City

BorrowerAddress.City property

Hämtar eller ställer in låntagarens adressstad.

public string City { get; set; }

Se även