PostalCode

BorrowerAddress.PostalCode property

Hämtar eller ställer in lånaradressen postnummer.

public string PostalCode { get; set; }

Se även