FilerAddress

FilerAddress class

Filadressklass.

public class FilerAddress

Konstruktörer

namnBeskrivning
FilerAddress()Initierar en ny instans avFilerAddress class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Address1 { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adress, rad 1.
Address2 { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adress, rad 2.
Address3 { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adress, rad 3.
City { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adressstad.
CountryString { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adressland.
FilerName { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet på filerna.
Phone { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adress telefonnummer.
PostalCode { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adress postnummer.
State { get; set; }Hämtar eller ställer in filens adressstatus.

Se även