StudentAddress

StudentAddress class

Elevadress klass.

public class StudentAddress

Konstruktörer

namnBeskrivning
StudentAddress()Initierar en ny instans avStudentAddress class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Address1 { get; set; }Hämtar eller ställer in elevadressen, rad 1.
Address2 { get; set; }Hämtar eller ställer in elevadressen, rad 2.
Address3 { get; set; }Hämtar eller ställer in elevadressen, rad 3.
City { get; set; }Hämtar eller ställer in studentadress stad.
CountryString { get; set; }Hämtar eller ställer in studentadressland.
PostalCode { get; set; }Hämtar eller ställer in studentadressen postnummer.
State { get; set; }Hämtar eller ställer in studentadressstatus.
StudentName { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet på eleven.

Se även