Address1

StudentAddress.Address1 property

Hämtar eller ställer in elevadressen, rad 1.

public string Address1 { get; set; }

Se även