City

StudentAddress.City property

Hämtar eller ställer in studentadress stad.

public string City { get; set; }

Se även