PostalCode

StudentAddress.PostalCode property

Hämtar eller ställer in studentadressen postnummer.

public string PostalCode { get; set; }

Se även