Tax1098_V100

Tax1098_V100 class

Skatt 1098 V100 blankettklass, bolåneränteuppgift.

public class Tax1098_V100 : AbstractTax1098

Konstruktörer

namnBeskrivning
Tax1098_V100()Initierar en ny instans avTax1098_V100 class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AccountNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in kontonumret.
BorrowerAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inBorrowerAddress .
BorrowerId { get; set; }Får eller ställer in låntagarens personnummer.
LenderAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inLenderAddress .
LenderId { get; set; }Får eller ställer in långivarens federala identifikationsnummer.
MortgageInsurancePremium { get; set; }Får eller sätter inteckningsförsäkringspremien.
MortgageInterest { get; set; }Får eller sätter bolåneräntan som erhålls från låntagaren.
OtherLoanInfo { get; set; }Hämtar eller ställer in ytterligare information som tillhandahålls av långivaren.
OverpaidRefund { get; set; }Får eller sätter återbetalning av överbetald ränta.
Points { get; set; }Får eller sätter poäng som betalas vid köp av huvudbostad.
PropertyTax { get; set; }Får eller sätter fastighetsskatterna.
ServerId { get; set; }Hämtar eller ställer in ID som tilldelats av värdservern till formuläret.
TaxYear { get; set; }Hämtar eller ställer in skatteåret för detta formulär, i formatet “ÅÅÅÅ”.

Se även