Tax1098E_V100

Tax1098E_V100 class

Skatt 1098E V100 blankettklass, ränteutdrag för studielån.

public class Tax1098E_V100 : AbstractTax1098

Konstruktörer

namnBeskrivning
Tax1098E_V100()Initierar en ny instans avTax1098E_V100 class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AccountNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in kontonumret.
BorrowerAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inBorrowerAddress .
BorrowerId { get; set; }Får eller ställer in låntagarens personnummer.
LenderAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inLenderAddress .
LenderId { get; set; }Får eller ställer in långivarens federala identifikationsnummer.
LoanPriorSeptember2004AndNoLOF { get; set; }Hämtar eller ställer in om lån gjorts före 2004-01-01 och ingen LOF i ruta 1.
ServerId { get; set; }Hämtar eller ställer in ID som tilldelats av värdservern till formuläret.
StudentLoanInterest { get; set; }Får eller sätter den studielånsränta som långivaren får.
TaxYear { get; set; }Hämtar eller ställer in skatteåret för detta formulär, i formatet “ÅÅÅÅ”.

Se även