Tax1098Request

Tax1098Request class

Skatt 1098 begäran klass. Detta begär alla 1098 skatteformulär från servern.

public class Tax1098Request

Konstruktörer

namnBeskrivning
Tax1098Request()Initierar en ny instans avTax1098Request class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AccountNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in låntagarens kontonummer, om det skiljer sig från SSN.
SSN { get; set; }Får eller ställer in låntagarens personnummer.
TaxYears { get; set; }Hämtar eller ställer in skatteåret för de begärda formulären.

Se även