Tax1098T_V100

Tax1098T_V100 class

Skatt 1098T V100 blankettklass, undervisningsuppgift.

public class Tax1098T_V100 : AbstractTax1098

Konstruktörer

namnBeskrivning
Tax1098T_V100()Initierar en ny instans avTax1098T_V100 class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AccountNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in kontonumret.
AdjustmentPriorYear { get; set; }Hämtar eller ställer in justeringarna för föregående år.
AdjustmentsScholarship { get; set; }Får eller ställer in justeringar av stipendier eller anslag.
BilledExpense { get; set; }Får eller ställer in beloppet som faktureras för undervisning och utgifter.
ChangeMethod { get; set; }Hämtar eller ställer in om ändring av rapporteringsmetod
FilerAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inFilerAddress .
FilerId { get; set; }Hämtar eller ställer in filens federala identifieringsnummer.
Graduate { get; set; }Hämtar eller ställer in om doktorand.
HalfTime { get; set; }Hämtar eller ställer in om minst halvtidsstudent.
IncludeJanuaryMarch { get; set; }Hämtar eller ställer in om beloppen inkluderar januari och mars.
InsuranceReimbursement { get; set; }Får eller ställer in försäkringsersättningen/återbetalningen.
QualifiedTuition { get; set; }Får eller sätter den mottagna betalningen för kvalificerad undervisning och utgifter.
Scholarships { get; set; }Får eller sätter ut stipendier eller anslag.
ServerId { get; set; }Hämtar eller ställer in ID som tilldelats av värdservern till formuläret.
StudentAddress { get; set; }Hämtar eller ställer inStudentAddress .
StudentSocialSecurityNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in elevens personnummer.
TaxYear { get; set; }Hämtar eller ställer in skatteåret för detta formulär, i formatet “ÅÅÅÅ”.

Se även