Tax1098TransactionResponse

Tax1098TransactionResponse class

Tax 1098 transaktionssvarsklass.

public class Tax1098TransactionResponse : AbstractTransactionResponse

Konstruktörer

namnBeskrivning
Tax1098TransactionResponse()Initierar en ny instans avTax1098TransactionResponse class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ClientCookie { get; set; }Hämtar eller ställer in data som ska ekas i transaktionssvaret
Status { get; set; }Hämtar eller ställer inStatus .
Tax1098Response { get; set; }Hämtar eller ställer inTax1098Response .
TransactionUniqueId { get; set; }Hämtar eller ställer in det klienttilldelade globalt unika ID:t för denna transaktion.

Se även