Aspose.Finance.Ofx.TaxW2

Klasser

KlassBeskrivning
AbstractTaxW2Abstrakt basklass för skatteformulär w2-klasser.
CodesKodklass, kod och belopp för ruta 12.
EmployeeAnställd informationsklass.
EmployerArbetsgivarinformationsklass.
LocalInfoLokal informationsklass.
OtherAnnan klass. Beskrivning och belopp för Box 14.
StateInfoStatusinformationsklass.
TaxW2RequestSkatt W2 begäran klass. Detta begär W2-skatteformuläret från servern.
TaxW2ResponseSkatt W2 svarsklass.
TaxW2TransactionRequestSkatt W2 transaktionsbegäran klass
TaxW2TransactionResponseSkatt W2 transaktionssvarsklass
TaxW2_V100Skatt W2 v100 blankettklass.
TaxW2_V200Formklass för skatt W2 v200, för skatteår >= 2001