Aspose.Finance.Ofx.TaxW2

Klasser

Klass Beskrivning
AbstractTaxW2 Abstrakt basklass för skatteformulär w2-klasser.
Codes Kodklass, kod och belopp för ruta 12.
Employee Anställd informationsklass.
Employer Arbetsgivarinformationsklass.
LocalInfo Lokal informationsklass.
Other Annan klass. Beskrivning och belopp för Box 14.
StateInfo Statusinformationsklass.
TaxW2Request Skatt W2 begäran klass. Detta begär W2-skatteformuläret från servern.
TaxW2Response Skatt W2 svarsklass.
TaxW2TransactionRequest Skatt W2 transaktionsbegäran klass
TaxW2TransactionResponse Skatt W2 transaktionssvarsklass
TaxW2_V100 Skatt W2 v100 blankettklass.
TaxW2_V200 Formklass för skatt W2 v200, för skatteår >= 2001