Aspose.Finance.Ofx.WireTransfer

Klasser

KlassBeskrivning
AbstractWireRequestAbstrakt basklass för trådbegäranrelaterade klasser.
AbstractWireResponseAbstrakt basklass för trådsvarsrelaterade klasser.
ExtBankDescriptionUtökad bankbeskrivningsklass.
WireBeneficiaryDen här klassen beskriver mottagaren av en banköverföring.
WireCancellationRequestKlass för begäran om annullering av banköverföring.
WireCancellationResponseSvarsklass för annullering av banköverföring.
WireDestinationBankMottagarens bankklass.
WireRequestKlass för begäran om banköverföring.
WireResponseSvarsklass för banköverföring.
WireSyncRequestKlass för begäran om synkronisering av trådtransaktioner.
WireSyncResponseSvarsklass för trådtransaktionssynkronisering.
WireTransactionRequestKlass för begäran om banköverföringstransaktion.
WireTransactionResponseSvarsklass för banköverföringstransaktioner.