Aspose.Finance.Ofx.WireTransfer

Klasser

Klass Beskrivning
AbstractWireRequest Abstrakt basklass för trådbegäranrelaterade klasser.
AbstractWireResponse Abstrakt basklass för trådsvarsrelaterade klasser.
ExtBankDescription Utökad bankbeskrivningsklass.
WireBeneficiary Den här klassen beskriver mottagaren av en banköverföring.
WireCancellationRequest Klass för begäran om annullering av banköverföring.
WireCancellationResponse Svarsklass för annullering av banköverföring.
WireDestinationBank Mottagarens bankklass.
WireRequest Klass för begäran om banköverföring.
WireResponse Svarsklass för banköverföring.
WireSyncRequest Klass för begäran om synkronisering av trådtransaktioner.
WireSyncResponse Svarsklass för trådtransaktionssynkronisering.
WireTransactionRequest Klass för begäran om banköverföringstransaktion.
WireTransactionResponse Svarsklass för banköverföringstransaktioner.