Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlInstance

Klasser

KlassBeskrivning
XbrlInstanceContextElement
XbrlInstanceDivideElement
XbrlInstanceElementBasklassen för xbrl-instanselement.
XbrlInstanceEntityElementKlassen representerar xbrl-instansentitetselement.
XbrlInstanceMeasureElementKlassen representerar xbrl-instansmåttelement.
XbrlInstancePeroidElementKlassen representerar xbrl-instansperiodelement.
XbrlInstanceUnitElementKlassen representerar xbrl-instansenhetselement.