Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlInstance

Klasser

Klass Beskrivning
XbrlInstanceContextElement
XbrlInstanceDivideElement
XbrlInstanceElement Basklassen för xbrl-instanselement.
XbrlInstanceEntityElement Klassen representerar xbrl-instansentitetselement.
XbrlInstanceMeasureElement Klassen representerar xbrl-instansmåttelement.
XbrlInstancePeroidElement Klassen representerar xbrl-instansperiodelement.
XbrlInstanceUnitElement Klassen representerar xbrl-instansenhetselement.