Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlLinkbase

Klasser

KlassBeskrivning
XbrlLinkbaseArcroleRefElementKlassen representerar xbrl linkbase arcroleRef element.
XbrlLinkbaseElementBasklassen för xbrl länkbaselement.
XbrlLinkbaseLinkbaseRefElementKlassen representerar xbrl linkbase linkbaseRef element.
XbrlLinkbaseRoleRefElementKlassen representerar xbrl linkbase roleRef element.
XbrlLinkbaseSchemaRefElementKlassen representerar xbrl linkbase schemaRef element.