Aspose.Finance.Xbrl.Dom

Klasser

Klass Beskrivning
Attr Attr-gränssnittet representerar ett attribut i ett Element-objekt. Vanligtvis definieras de tillåtna värdena för attributet i ett schema som är kopplat till dokumentet.
CharacterData CharacterData utökar noden med en uppsättning attribut och metoder för att komma åt teckendata i DOM.
Comment Ärver från CharacterData och representerar innehållet i en kommentar.
Document Dokumentet representerar hela xbrl-dokumentet. Begreppsmässigt är det roten till dokumentträdet och ger den primära åtkomsten till dokumentets data.
Element Element-gränssnittet representerar ett element i ett inline-xbrl-dokument.
ElementList Listan över element.
NamedNodeMap Representerar samlingar av attribut som kan nås med namn.
Node Node-klassen är den primära datatypen för hela dokumentobjektmodellen. Den representerar en enda nod i dokumentträdet.
NodeList Listan över noder.
ProcessingInstruction Klassen representerar en “bearbetningsinstruktion”, som används i XML som ett sätt att behålla processorspecifik information i dokumentets text.
Text Klassen representerar textinnehållet.