Aspose.Finance.Xbrl.Dom

Klasser

KlassBeskrivning
AttrAttr-gränssnittet representerar ett attribut i ett Element-objekt. Vanligtvis definieras de tillåtna värdena för attributet i ett schema som är kopplat till dokumentet.
CharacterDataCharacterData utökar noden med en uppsättning attribut och metoder för att komma åt teckendata i DOM.
CommentÄrver från CharacterData och representerar innehållet i en kommentar.
DocumentDokumentet representerar hela xbrl-dokumentet. Begreppsmässigt är det roten till dokumentträdet och ger den primära åtkomsten till dokumentets data.
ElementElement-gränssnittet representerar ett element i ett inline-xbrl-dokument.
ElementListListan över element.
NamedNodeMapRepresenterar samlingar av attribut som kan nås med namn.
NodeNode-klassen är den primära datatypen för hela dokumentobjektmodellen. Den representerar en enda nod i dokumentträdet.
NodeListListan över noder.
ProcessingInstructionKlassen representerar en “bearbetningsinstruktion”, som används i XML som ett sätt att behålla processorspecifik information i dokumentets text.
TextKlassen representerar textinnehållet.