Attr

Attr class

Attr-gränssnittet representerar ett attribut i ett Element-objekt. Vanligtvis definieras de tillåtna värdena för attributet i ett schema som är kopplat till dokumentet.

public class Attr

Egenskaper

namnBeskrivning
IsId { get; }Returnerar om detta attribut är känt för att vara av typen ID (dvs. att det innehåller en identifierare för dess ägarelement) eller inte.
LocalName { get; }Hämtar det lokala namnet på attributet.
Name { get; }Hämtar namnet på detta attribut.
NamespaceUri { get; }Hämtar namnutrymmes-URI för attribut.
Prefix { get; }Får namnutrymmesprefixet för attribut.
Specified { get; }True om detta attribut uttryckligen gavs ett värde i instansdokumentet, annars falskt.
Value { get; set; }Hämtar värdet av attribut.

Metoder

namnBeskrivning
override GetHashCode()Hämtar hashkoden för attributet.

Se även