GetAttributeNS

Element.GetAttributeNS method

Får ett attributvärde efter lokalt namn och namnutrymmes-URI.

public string GetAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParameterTypBeskrivning
namespaceURIStringAttributet namnutrymme URI.
localNameStringAttributet lokalt namn.

Returvärde

Attributvärdet.

Se även