HasAttribute

Element.HasAttribute method

Returnerar sant när ett attribut med ett givet namn anges på detta element eller har ett standardvärde, annars falskt.

public bool HasAttribute(string name)
ParameterTypBeskrivning
nameStringAttributnamnet.

Returvärde

Sant om har attribut med namnet; annars falskt.

Se även