HasAttributeNS

Element.HasAttributeNS method

Returnerar sant när ett attribut med ett givet lokalt namn och namnområdes-URI anges på detta element eller har ett standardvärde, annars falskt.

public bool HasAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParameterTypBeskrivning
namespaceURIStringAttributet namnutrymme URI.
localNameStringAttributet lokalt namn.

Returvärde

Sant om har attribut med namnutrymmets URI och lokalt namn; annars falskt.

Se även