RemoveAttributeNS

Element.RemoveAttributeNS method

Tar bort ett attribut efter lokalt namn och namnområdes-URI.

public bool RemoveAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ParameterTypBeskrivning
namespaceURIStringAttributet namnutrymme URI.
localNameStringAttributet lokalt namn.

Returvärde

True om hitta och ta bort attributet, annars falskt.

Se även