SetAttribute

Element.SetAttribute method

Lägger till ett nytt attribut. Om ett attribut med det namnet redan finns i elementet ändras dess värde till att vara det för parametern value.

public void SetAttribute(string name, string value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringAttributnamnet.
valueStringAttributvärdet.

Se även