SetAttributeNS

Element.SetAttributeNS method

Lägger till ett nytt attribut. Om ett attribut med samma lokala namn och namnområdes-URI redan finns på elementet, ändras dess prefix till att vara prefixdelen av qualifiedName och dess värde ändras till värdeparametern.

public void SetAttributeNS(string namespaceURI, string qualifiedName, string value)
ParameterTypBeskrivning
namespaceURIStringAttributet namnutrymme URI.
qualifiedNameStringAttributet kvalificerat namn.
valueStringAttributvärdet.

Se även