NamedNodeMap

NamedNodeMap class

Representerar samlingar av attribut som kan nås med namn.

public class NamedNodeMap : IEnumerable<Attr>

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Hämtar attributet med det angivna namnet. (2 indexers)
Length { get; }Hämtar antalet attribut i kartan.

Metoder

namnBeskrivning
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom kartan.
GetNamedItem(string)Hämtar attributet som anges av namn.
GetNamedItemNS(string, string)Hämtar attributet som anges av lokalt namn och URI för namnutrymmet.
RemoveNamedItem(string)Tar bort ett attribut som anges med namn.
RemoveNamedItemNS(string, string)Tar bort ett attribut som specificerats av lokalt namn och namnutrymmes-URI.
SetNamedItem(Attr)Lägger till en nod med dess nodeName-attribut. Om en nod med det namnet redan finns i denna karta ersätts den av den nya. Att ersätta en nod i sig har ingen effekt.
SetNamedItemNS(Attr)Lägger till en nod med dess namnrymdURI och lokalnamn. Om en nod med den namnutrymmets URI och det lokala namnet redan finns i den här kartan ersätts den av den nya. Att ersätta en nod i sig har ingen effekt.

Se även