AppendChild

Node.AppendChild method

Lägger till noden newChild i slutet av listan över underordnade till denna nod.

public Node AppendChild(Node node)
ParameterTypBeskrivning
nodeNode

Se även