BaseURI

Node.BaseURI property

Får den absoluta bas-URI för denna nod eller noll om implementeringen inte kunde erhålla en absolut URI.

public virtual string BaseURI { get; }

Se även