FirstChild

Node.FirstChild property

Får det första barnet till denna nod. Om det inte finns någon sådan nod, returnerar detta null.

public Node FirstChild { get; }

Se även