HasChildNodes

Node.HasChildNodes property

Hämtar om denna nod har några barn.

public bool HasChildNodes { get; }

Se även