LastChild

Node.LastChild property

Hämtar det sista barnet till denna nod. Om det inte finns någon sådan nod, returnerar detta null.

public Node LastChild { get; }

Se även