LocalName

Node.LocalName property

Hämtar den lokala delen av det kvalificerade namnet på denna nod.

public virtual string LocalName { get; }

Se även