NextSibling

Node.NextSibling property

Hämtar noden omedelbart efter denna nod. Om det inte finns någon sådan nod, returnerar detta null.

public Node NextSibling { get; }

Se även