NodeValue

Node.NodeValue property

Hämtar eller ställer in värdet för denna nod, beroende på dess typ.

public virtual string NodeValue { get; set; }

Se även