OwnerDocument

Node.OwnerDocument property

Hämtar dokumentobjektet som är associerat med denna nod.

public Document OwnerDocument { get; }

Se även