Prefix

Node.Prefix property

Hämtar eller ställer in namnområdesprefixet för denna nod.

public virtual string Prefix { get; set; }

Se även