ReplaceChild

Node.ReplaceChild method

Ersätter det gamla underordnade barnet med nytt underordnat i listan över underordnade och returnerar den gamla underordnade noden.

public Node ReplaceChild(Node node, Node child)
ParameterTypBeskrivning
nodeNodeDen nya noden.
childNodeDet gamla barnet.

Se även