NodeList

NodeList class

Listan över noder.

public class NodeList : IEnumerable<Node>

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Hämtar noden vid det angivna indexet i listan.
Length { get; }Hämtar antalet noder i listan.

Metoder

namnBeskrivning
Add(Node)Lägger till noden i slutet av listan.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom listan.

Se även