Aspose.Finance.Xbrl.Inline

Klasser

KlassBeskrivning
InlineContinuationDenna klass är för fortsättning i inline XBRL-dokument.
InlineFactDenna abstrakta klass om basklass av fakta i inline-dokument, inklusiveInlineFraction,InlineNonfraction,InlineNonnumeric,InlineTuple .
InlineFootnoteDen här klassen är för fotnot i inline XBRL-dokument.
InlineFractionDen här klassen är för XBRL-faktum som är fractionItemType i inline XBRL-dokument.
InlineNonfractionDen här klassen är för XBRL numerisk artikel som inte är fractionItemType i inline XBRL-dokument.
InlineNonnumericDen här klassen är för XBRL icke-numeriskt objekt i inline XBRL-dokument.
InlineReferencesDen här klassen är för referenser i inline XBRL-dokument.
InlineRelationshipDen här klassen är för relationer i inline XBRL-dokument.
InlineTupleDen här klassen är för tuplen i inline XBRL-dokument.
InlineXbrlDocumentEtt inbyggt XBRL-dokument.