Aspose.Finance.Xbrl.Inline

Klasser

Klass Beskrivning
InlineContinuation Denna klass är för fortsättning i inline XBRL-dokument.
InlineFact Denna abstrakta klass om basklass av fakta i inline-dokument, inklusiveInlineFraction,InlineNonfraction,InlineNonnumeric,InlineTuple .
InlineFootnote Den här klassen är för fotnot i inline XBRL-dokument.
InlineFraction Den här klassen är för XBRL-faktum som är fractionItemType i inline XBRL-dokument.
InlineNonfraction Den här klassen är för XBRL numerisk artikel som inte är fractionItemType i inline XBRL-dokument.
InlineNonnumeric Den här klassen är för XBRL icke-numeriskt objekt i inline XBRL-dokument.
InlineReferences Den här klassen är för referenser i inline XBRL-dokument.
InlineRelationship Den här klassen är för relationer i inline XBRL-dokument.
InlineTuple Den här klassen är för tuplen i inline XBRL-dokument.
InlineXbrlDocument Ett inbyggt XBRL-dokument.