Save

Save(string)

Skapar och sparar den inline xbrl-filen på disken.

public void Save(string fileName)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringNamnet på den skapade filen.

Se även


Save(Stream)

Skapar och sparar den infogade xbrl-filen i strömmen.

public void Save(Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamStrömmen.

Se även